Melarikan diri dari Naraka, Gabungkan Puzzle, Platforming, dan Survival

Melarikan diri dari Naraka, Gabungkan Puzzle, Platforming, dan Survival